Skip to main content

La construcció tradicional de cartró-pedra parteix en primer lloc de la realització de l’escultura en fang. Seguidament es realitza la fabricació dels motlles d’escaiola, que un cop secs omplim amb els fulls de cartró pedra, fins aconseguir el gruix desitjat. Després de buidar els motlles s’han d’unir les peces. Un cop tenim totes les peces unides passem a l’acabat de pintura. En aquesta ocasió ha estat una capgrós caricatura, partint de fotografíes que ens han proporcionat.

Aquesta és part de la seqüència del treball realitzat:

Leave a Reply